Stěhování Praha – profesionální stěhovací servis

Stěhování Praha – profesionální stěhovací servis

Naši stěhováci mají zkušenosti se stěhováním nejrůznějších břemen a v nejrůznějších podmínkách, takže si můžete být jisti, že se budou moci přizpůsobit vašim individuálním požadavkům bez problémů. Hlavní prioritou našich služeb je pomoci zákazníkům tím, že zminimalizujeme stres, který se stěhováním, ať už domácnosti nebo kanceláře či komerčního prostoru,  může být spojen. Chápeme, jak náročné může být stěhování, ať máte rodinu, kolegy či přátele na pomoc nebo ne. Máte své jiné povinnosti v práci, k rodině, přátelům, máte naplánované meetinky nebo náročné pracovní či soukromé úkoly, které vám neumožňují naplánovat proces stěhování sami a úspěšně jej pak relizovat. Nemyslíme si, že Vy byste se měli v noci budit hrůzou a přemýšlet, jak stěhování zvládnout, a to vedle stresu, které změna domova nebo pracoviště přináší už sama o sobě. Toto vše jsou důvody, proč je tak užitečné mít k dispozici profesionální stěhovací firmu,

Postaráme se o vše, o plánování i realizaci Vašeho stěhování, takže Vy se můžete soustředit na důležitější věci.

Reklamy

Stěhování v pohodě

Že se nelze stěhovat v pohodě? Samozřejmě, stěhování není žádná jednoduchá věc, a rozhodně ne zábava nebo snad potěšení. Naopak, stojí jednoho hodně času, nervů a úsilí, jak při přípravě na stěhování, tak v jeho průběhu, stejně jako v několika dnech následujících po jeho skončení. Je však možné jej zorganizovat a provést tak, aby času, nervů a stresu bylo co nejméně a zbyly vám pak i síly a chuť užít si nového bydlení a těšit se z něj.

Stěhovat se svépomocí nebo s pomocí specializované stěhovací firmy

Stěhování vlastními silami nebo za pomoci rodiny, kolegů nebo sousedů je samozřejmě na první pohled ekonomicky výhodnější. Rozhodně však bude vás osobně i vaše pomocníky, s největší pravděpodobností se žádnými či málo zkušenostmi se stěhováním, stát mnoho času, sil a nervů i při jeho perfektním naplánování a zorganizovaní. A protože čas jsou koneckonců peníze, svěřte raději stěhování specializované stěhovací firmě, která má se stěhováním mnoho zkušeností. Jak si vybrat tu správnou firmu tak, aby bylo co nejméně nervů a stresu?

Živnostenské oprávnění stěhovací firmy

Předně si ověřte, zda má firma příslušné živnostenské oprávnění. Pokud se bude při stěhování provádět přeprava mezi dvěma místy, měla by firma vlastnit i koncesi pro autodopravu (silniční motorová doprava – nákladní) a to podle nejvyšší povolené hmotnosti použitého vozidla (do 3,5 tuny nebo nad 3,5 tuny). Firmy s příslušnou koncesí mají s pojišťovnami vedle pojistné smlouvy na obecnou odpovědnost za škodu uzavřenu i pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při přepravě. V opačném případě byste mohli být nemile překvapeni při poškození stěhovaných věcí v případě nehody nebo náhodného poškození při přepravě. Nemluvě o tom, že firmy bez koncese na nákladní dopravu se dopouští neoprávněného podnikání.

Zveřejněné kontaktní a firemní údaje

Solidní stěhovací firma rovněž na svých webových stránkách uvádí kromě telefonického a e-mailového kontaktu také adresy své provozovny a své místo podnikání resp. sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu v obchodním rejstříku, jak jí to nakonec i ukládá Obchodní zákoník.

Předběžná cena a kompletní ceník

Většina firem též nabízí provedení předběžné kalkulace ceny stěhování buď na základě prohlídky na místě nakládky případně i vykládky nebo na základě údajů, které jí sdělíte. Žádejte předložení kompletního ceníku stěhování nebo garantování maximální ceny vašeho stěhování podle prohlídky na místě. Vyvarujte se nabídek s nápadně nízkou odhadovanou cenou. Vyžádejte si rovněž předem kompletní obchodní podmínky nebo vzor smlouvy, která obsahuje podrobné podmínky.

Ochranné stěhovací obaly

Ujistěte se, že firma stěhovaný nábytek balí do ochranné folie nebo jiným vhodným způsobem. Folie nejen ochrání nábytek před odřením, zároveň jej zpevňuje. Firma by rovněž měla nabízet i ostatní druhy stěhovacích a přepravních obalů.

Montáž a demontáž nábytku

Vybírejte firmu, která nabízí rovněž montáž a demontáž nábytku. Bude jí potřeba v případě kusů, které nelze vzhledem k rozměrům stěhovat zkompletované anebo by se bez demontáže mohly poškodit.

Autopark stěhovací firmy

Důležitým faktorem je stáří autoparku stěhovací firmy a jeho technický stav. Většina firem své vozy prezentuje na svých webových stránkách pomocí fotografií. Ovšem, pozor na fotomontáže! Žádejte, aby vám firma v nabídce sdělila, jaký vůz bude použit.

Rady pro stěhování v pohodě

Pokud už jste si vybrali stěhovací firmu, anebo se přece jen stěhujete vlastními silami, doporučujeme řídit se následujícími radami.

 1. Jste-li zaměstnanec, požádejte zaměstnavatele o volno na stěhování. Podle Zákoníku práce nemůže-li zaměstnanec konat práci pro určité důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno (neplacené) až dva dny a je-li stěhování v zájmu zaměstnavatele i náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (placené volno). I když se budete stěhovat přes víkend, další volný den na dokončení vybalení a úklid po stěhování určitě oceníte.
 2. Pokud potřebujete v novém bytě nebo domě provést před stěhováním řemeslné práce, zajistěte si včas řemeslníky (nezapomeňte na rezervu pro případ, velice častý, zpoždění dokončení řemeslných prací).
 3. Nezapomeňte včas vypovědět případnou nájemní smlouvu na starou nemovitost, tak, aby výpovědní lhůta začala běžet včas před termínem stěhování! Jinak budete platit i za dobu, kdy už budete bydlet v novém. Dohodněte si pronajímatelem termín předání bytu.
 4. Máte-li malé děti, nezapomeňte si zajistit hlídání! Stejně tak máte-li neposedné zvířecí miláčky.
 5. Včas se zamyslete nad plánem uspořádání nového bytu/domu, případně včas oslovte bytového architekta.
 6. Proměřte cesty přepravy, např. dveře, výtahy, schodiště, zda jsou rozměry dostatečné pro stěhování vašeho nábytku nebo těžkých břemen. I když jsou zkušení stěhováci šikovní a s mnoha situacemi si poradí, přírodní zákony jsou neúprosné a 2 metry přes metr a půl prostě neprostrčíte.
 7. Nezapomeňte včas přehlásit telefon, kabelovou televizi (pokud na nové adrese není daná kabelová televize k dispozici, vypovězte smlouvu včas, výpovědní lhůty nebývají zrovna krátké!) a další media.
 8. Změňte včas SIPO nebo trvalé příkazy k úhradě nájemného nebo záloh na služby podle nových podmínek (výše, číslo účtu, splatnost)!
 9. Dohodněte si s dosavadním pronajímatelem způsob vyúčtování a úhrady nákladů na topení, energie a jiné podobné zálohové platby.
 10. Pokud to situace vyžaduje, požádejte o zvláštní povolení pro uzavření parkovací plochy na staré a/nebo nové adrese.
 11. Alespoň týden předem si opatřete přepravní obaly (kartónové krabice, bublinkové fólie, smršťovací folie atd.). příp. požádejte o jejich dodání resp. zapůjčení zvolenou stěhovací firmu.
 12. Asi tak týden před stěhováním (záleží na rozsahu) začněte balit.
 13. Informujte o stěhování sousedy na staré i nové adrese. Pokud je váš byt v domě se společenstvím vlastníků jednotek, informujte výbor společenství.
 14. Rezervujte (zajistěte) si dostatečnou parkovací plochu před stěhovaným i novým bytem nebo domem. Zkuste požádat o pomoc a shovívavost sousedy.
 15. Alespoň den před stěhováním rozhodně odmrazte ledničku! A nezalévejte již květiny! Anebo jen přiměřeně.
 16. Den předem si vyberte hotovost na úhradu za stěhovací služby. Stěhovací firmy dávají z pochopitelných důvodů – ochrana před nezaplacením za těžkou práci – přednost hotovostní platbě před fakturou.
 17. Nejpozději den předem se ujistěte, že máte všechny klíče, nezapomeňte na klíče od sklepa nebo spíže na staré adrese! Zkontrolujte, že máte kompletní sadu (raději dvě) klíčů od nemovitosti a veškerého příslušenství na nové adrese.